Tarieven voor ondernemers hypotheek

Onze bemiddelingskosten en andere tarieven

Gratis advies- of inventarisatiegesprek voor ZZP-ers, DGA's, starters en zelfstandig ondernemers

Het advies- of inventarisatiegesprek is altijd gratis. Het maakt ons niet uit of u net gestart bent, al jaren zelfstandig ondernemer bent, of sinds een jaar ZZP-er. Wij bekijken uw situatie altijd serieus. Binnen 2 dagen kunnen we u al uitsluitsel geven of de gewenste hypotheek mogelijk is. In dit gratis gesprek vragen we u de nodige informatie. Aan de hand daarvan bekijken we of u volgens ons kans maakt op de gewenste hypotheek. Is dat het geval, dan kunt u besluiten verder met ons door te gaan. U heeft dan de volgende mogelijkheden:

 

Alleen hypotheekadvies, kosten vanaf € 1.225,- 

Niet te verwarren met het gratis advies. Bij ons hypotheekadvies bekijken we samen uw specifieke situatie. Vanuit onze kennis en ervaring met banken, bedrijven en ondernemers kunnen we u uitstekend adviseren over de hypotheek, maar zeker ook over de bank die het beste bij uw situatie past en waar u de meeste kans maakt voor de gewenste hypotheek. U bent natuurlijk volledig vrij in uw keuze en kunt altijd zelf beslissen waar u de hypotheek wilt afsluiten.

 

Totaal Hypotheekadvies, kosten vanaf € 2.975,- *

Hierbij verzorgen wij voor u het gehele traject: van advisering tot en met de aanvraag en afhandeling van uw hypotheek. We kijken natuurlijk naar de hypotheek die het beste bij uw situatie past en de beste voorwaarden voor u heeft en de bank die bij uw situatie past. Vervolgens vragen wij de hypotheek voor u aan en zorgen we voor de juiste afhandeling.

 

*In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat wij een bedrijfsanalyse voor u maken. Dat geldt als:

  • het gemiddelde inkomen van uw onderneming in de laatste 3 jaar niet reëel is om als toetsinkomen te hanteren (uw onderneming bestaat bijvoorbeeld nog maar 2 jaar);
  • een toelichting noodzakelijk is om een goede bedrijfsbeoordeling te verkrijgen;
  • u meer hypotheek wenst dan op grond van uw gemiddelde inkomen in de laatste 3 jaar volgens de norm mogelijk is.

In deze gevallen gelden de volgende additionele kosten:

 

Standaard Bedrijfsanalyse, kosten vanaf € 250,-

Met deze bedrijfsanalyse bepalen we uw werkelijke toetsinkomen. Bent u bijvoorbeeld nog maar 2 jaar ondernemer dan kunnen we u in meer dan 90% van de gevallen met deze analyse toch aan een hypotheek helpen. In veel gevallen leidt deze bedrijfsanalyse ook tot een hoger hypotheekbedrag. We voeren deze analyse alleen uit in combinatie met het Totale Hypotheekadvies. Lees hier meer over onze bedrijfsanalyse. Bekijk hier de kosten van onze Bedrijfsanalyse.

 

Complexe Bedrijfsanalyse, kosten n.t.b.

De medewerkers van Hypotheekcentrum voor Ondernemers zijn in staat bedrijfsanalyses te maken van complexe bedrijfsstructuren, waaronder ondernemers en ondernemingen met activiteiten in het buitenland, (uitgebreide) vastgoedportefeuilles of participaties in andere ondernemingen. Aan de hand van de jaarcijfers en aanvullende informatie zullen onze experts een inventarisatie van de mogelijkheden maken, alsmede een opgave van de kosten om de bedrijfsanalyse uit te voeren. Deze inventarisatie is gratis en vrijblijvend; we berekenen pas kosten nadat we advies verstrekken.

 

Inkomensverklaring

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de bank van uw of onze keuze na het indienen van de hypotheekaanvraag toch een aditionele inkomensverklaring wenst van een onafhankelijke beoordelaar. Deze kosten zijn afhankelijk van de beoordelaar en vallen buiten onze kosten. 

 

Verzekeringen

Een nieuwe woning kopen is waarschijnlijk de grootste uitgave die u in uw leven zult doen. Het is daarom belangrijk na te denken over een goede verzekering die risico op inkomensderving dekt of op overlijden. Onze advieskosten voor deze verzekeringen zijn als volgt:

 

Overlijdensrisico Combi, kosten € 250,- per product

We adviseren u dan over een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met de hypotheek die u via ons afsluit. Wij zorgen voor het juiste advies voor uw situatie en sluiten de verzekering voor af.

 

Overlijdensrisico Los, kosten € 495,- per product

Idem aan de Combi, met dat verschil dat u deze verzekering niet afsluit in combinatie met het afsluiten van een hypotheek.

 

Inkomensverzekering, kosten € 495,- per product

U kunt zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Wij adviseren u over de mogelijkheden, maken samen met u de beste keuze en wij sluiten de verzekering voor u af.