Wij beëindigen onze dienstverlening per 1 januari 2024. Tot 1 juli 2024 blijven wij beschikbaar om uw vragen over uw hypotheek te beantwoorden

 

Geachte relatie,

 

Aan alles komt een einde. Zo ook aan het Hypotheekcentrum voor Ondernemers.

In de ruim 18 jaar dat wij actief waren, hebben wij veel ondernemers kunnen bijstaan bij het afsluiten van een hypotheek. In veel gevallen konden wij zelf, op basis van de aangeleverde zakelijke inkomensstukken, het toetsinkomen vaststellen en goedkeuring voor de gewenste hypotheek krijgen.

 

Enkele jaren geleden hebben bijna alle hypotheekverstrekkers besloten om te gaan samenwerken met gespecialiseerde bureaus die, op basis van vastgestelde richtlijnen, het ondernemersinkomen kunnen vaststellen. Deze bureaus hebben voldoende kennis in huis om ook complexere ondernemingen te beoordelen. De toegevoegde waarde van Hypotheekcentrum voor Ondernemers is daarmee steeds beperkter geworden.

 

Met ingang van 1 januari 2024 gaan wij daarom onze dienstverlening beëindigen.

Wij adviseren u dan ook om uit te kijken naar een andere financieel adviseur. Het is namelijk wel verstandig om jaarlijks uw financiële zaken met een financieel adviseur door te nemen.

Het staat u natuurlijk vrij welke adviseur u gaat benaderen. Dat zou bijvoorbeeld uw assurantieadviseur kunnen zijn, of uw boekhouder/accountant. Indien uw hypotheek bij Rabobank, ING Bank of ABN AMRO loopt, zou u er ook voor kunnen kiezen om een adviseur van één van deze banken te raadplegen.

 

Periodieke rentewijzigingen en jaaropgaves inzake uw hypotheek, worden verstrekt door de hypotheekverstrekker zelf. Dat gaat dan ook niet veranderen.

 

Tot 1 juli 2024 blijven wij beschikbaar om vragen over uw hypotheek te beantwoorden en desgewenst informatie aan uw eventuele nieuwe adviseur over te dragen. Vanaf 1 juli 2024 staken we definitief onze werkzaamheden.

 

Tot slot willen wij u ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft gehad en wensen wij u veel succes en voorspoed in de toekomst.

Indien u nog vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens team HCVO,

Herman van Houten
Directeur