Onze keurmerken

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Ze zorgen ervoor dat de bedrijven die werkzaam zijn in de financiële markt, zoals het Hypotheekcentrum voor Ondernemers, op een duidelijke en eerlijke manier te werk gaan. De AFM houdt hier streng toezicht op, zodat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen kunnen hebben in de financiële markten.
 

De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder die controleert of ondernemingen zich volgens de regels gedragen en of je als consument goed wordt voorgelicht. Ze letten er bijvoorbeeld op of wij wel deskundig en betrouwbaar genoeg zijn en of de informatie die we verlenen feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend is. Omdat wij aan alle eisen voldoen, mogen wij het AFM keurmerk dragen.
 

Dit bedrijf werkt nauw samen met de overheid: de leden worden benoemd door de minister van Financiën en ook de begroting en statuswijzigingen worden door de minister goedgekeurd. Naast AFM heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ook toezicht op de financiële markten. DNB richt zich op de stabiliteit van ondernemingen om te zien of deze ondernemingen hun financiële verplichtingen wel na kunnen komen.


Bezoek de website


EHA

EHA, Erkend Hypotheekadviseur, is een stichting die is opgericht om ervoor te zorgen dat consumenten een goed en eerlijk advies krijgen. Daarvoor stelt EHA bepaalde voorwaarden aan hypotheekadviseurs en moeten zij hun vakbekwaamheid op een hoger niveau brengen. Om als hypotheekadviseur erkend te worden zal deze examens moeten afleggen, een jaarlijks programma volgen en aan bepaalde eisen voldoen. De EHA is daarnaast een gesprekspartner voor diverse overheidsinstanties en belangengroepen met betrekking tot deskundigheidseisen en andere eisen (zoals integriteit) voor hypotheekadviseurs.
 

Uit onderzoek in samenwerking met TNS-Nipo is gebleken dat maar liefst 91% van de consumenten (huizenbezitters) het EHA kwaliteitskeurmerk zeer belangrijk vindt en laat meespelen bij hun keuze voor een hypotheekadviseur. Wij van het Hypotheekcentrum voor Ondernemers vinden het belangrijk dat u een goed en vertrouwelijk gevoel heeft bij uw adviseur. Door het behalen van dit kwaliteitskeurmerk kunt u er zeker van zijn dat wij te allen tijde op de hoogte zijn van relevante informatie binnen ons vakgebied en dat we altijd een deskundig en eerlijk advies voor je uitbrengen.

 

Bezoek de website


KiFiD

KiFiD is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening waar u bij terecht kunt met een klacht over financiële producten of diensten. Het KiFiD bemiddelt tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.
 

Het KiFiD is een onafhankelijke klachteninstelling en een initiatief vanuit brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Dit betekent dat het KiFiD tijdens een geschil altijd onafhankelijk en onpartijdig zal handelen.
 

Wij hopen natuurlijk dat er nooit een geschil zal optreden tussen u en ons, maar door aangesloten te zijn bij het KiFiD laten wij zien dat u altijd bij ons centraal staat. Als u om welke reden dan ook ontevreden bent over onze dienstverlening kunt u altijd bij het KiFiD een klacht indienen.

 

Bezoek de website

Onze adviseurs 

Herman.png
Herman van Houten
Algemeen directeur
ellen.png
Ellen Brentjens
Hypotheek specialist
angela.png
Angela Knaken-Hogerhorst
Hypotheek specialist

Ondernemershypotheek? 90% slagingskans bij Hypotheekcentrum voor Ondernemers

Meer dan 90% slagingskans

90% slagingskans om een hypotheek te krijgen. Lees meer...

ZZP en hypotheek: bekijk de film

Hypotheek aan ZZP-ers

Bekijk het filmpje van RTL over hypotheek aan ZZP-ers. Bekijk...

Hypotheek voor zelfstandigen, bereken het hier

Inkomen bepalen. Zo doet u dat.

Uw inkomen bepaalt uw hypotheek. Lees meer...